05. ožujak 2024.

Kako se školovati za profesionalnog vatrogasca i upisati Državnu vatrogasnu školu i kako postati dobrovoljni vatrogasac.

Ako imate namjeru i želju raditi kao vatrogasac u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi u Republici Hrvatskoj, nakon što ste završili srednju školu potrebno je upisati Državnu vatrogasnu školu.

U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku godinu dana traje program prekvalifikacije za zanimanje Vatrogasac i za zanimanje Vatrogasni tehničar. Razlika je u tome što prekvalifikaciju za zanimanje Vatrogasac mogu upisati osobe koje su završile trogodišnju srednju školu i četverogodišnju srednju školu.

Školovanje za zanimanje "Vatrogasni tehničar"

Prekvalifikaciju za zanimanje Vatrogasni tehničar mogu upisati samo osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. Polaznici moraju biti mlađi od 29 godina života, jer se osobe mogu po prvi puta zaposliti kao vatrogasci pod uvjetom da su mlađi od 30 godina.

Osposobljavanje za dobrovoljnog vatrogasca

Dobrovoljni vatrogasci kroz sustav osposobljavanja stječu zvanja u vatrogastvu. Prvi stupanj u osposobljavanju za operativnog vatrogasca je osposobljavanje za zvanje Vatrogasac. Sva osposobljavanja koja se provode unutar Hrvatske vatrogasne zajednice imaju određeni teorijski i praktični dio koji vatrogasci moraju svladati.

Profesionalni i dobrovoljni vatrogasci mogu se osposobljavati za specifične radnje u operativnom djelovanju. Tako se vatrogasci koji djeluju u sastavu Hrvatske vatrogasne zajednice mogu osposobiti za radove na vodi, spašavanje pri tehničkim intervencijama, za akcidente s opasnim tvarima, za korištenje i održavanje aparata za zaštitu dišnih organa...

Potresi koji su pogodili Hrvatsku pokazali su da postoji velika potreba za vatrogascima koji su osposobljeni za rad i spašavanje iz dubine i s visine i za spašavanje iz ruševina. Navedena osposobljavanja također je moguće završiti u sklopu vaše vatrogasne zajednice grada ili općine, nakon što ste prethodno završili minimalno osposobljavanje za dobrovoljnog vatrogasca.

Danas u Republici Hrvatskoj imamo još osposobljene vatrogasce za upravljanje bespilotnim letjelicama i za rad na naprednim informacijskim sustavima, koji olakšavaju vođenje i zapovijedanje na intervencijama