02. rujan 2020.

Koja oprema i koja količina Vam treba za Vaš hidrantski ormarić? U ovom članku donosimo odgovore.

Nabava opreme za hidrantski ormarić za nekoga tko ne poznaje vatrogasnu opremu ponekad može biti komplicirana. Zato Vam u ovom članku donosimo sve bitne informacije o opremi za hidrantske ormariće i kako ih opremiti prema propisima.

Zidni hidrantski ormarić (tip: HO-1, HO2-B)

Zidni hidrantski ormarići se dijele na: podžbukni i nadžbukni. Podžbukni hidrantski ormarić ćete kupiti kada se prema projektu ugrađuje u zid, a nadžbukni hidrantski ormarić ćete kupiti kada se prema projektu postavlja na zid. Dimenzije obje varijante hidrantskih ormarića iznose: 500 x 500 x 140 mm (dužina/širina/dubina).  

Standardna oprema za zidne hidrantske ormariće (podžbukni i nadžbukni) sadrži:

Prema izgledu zidni hidrantski ormarići se dijele na: puna vrata, staklena vrata te staklena vrata s bravicom. Prema materijalu izrade dijele se na metalni i inox.

Hidrantski ormarić za nadzemni hidrant (tip: OH-N)

Hidrantski ormarić za nadzemni hidrant je samostojeći ormarić koji se postavlja u vanjskom prostoru u blizini nadzemnog hidranta. Sadrži svu potrebnu opremu koja se u slučaju požara može koristiti za gašenje, koristeći vodu iz nadzemnog hidranta. Dimenzije ormarića: 540 x 1080 x 185 mm (širina/visina/dubina). Materijal: metalni ormarić.

Standardna oprema za samostojeći ormarić za nadzemni hidrant sadrži:

Hidrantski ormarić za nadzemni hidrant (tip: OH-V, SZ-1)

Hidrantski ormarić za podzemni hidrant je samostojeći ormarić koji se postavlja u vanjskom prostoru u blizini podzemnog hidranta. Sadrži svu potrebnu opremu koja se u slučaju požara može koristiti za gašenje, koristeći vodu iz podzemnog hidranta. Dimenzije ormarića tip: OH-V: 900 x 1200 x 300 mm (širina/visina/dubina). Materijal: metalni ormarić.

Standardna oprema za samostojeći ormarić za podzemni hidrant sadrži:

Dodatni dio opreme svakog hidrantskog ormarića je njegova oznaka u obliku naljepnice za hidrantski ormarić , koja se lijepi na vrata ormarića i koju je moguće nabaviti u našoj trgovini.

Nadamo se da smo Vam ovim člankom pomogli pri lakšem odabiru opreme za Vaš hidrantski ormarić i njegovo opremanje. Sva navedena oprema prodaje se posebno, pa je u našoj trgovini moguće odabrati proizvode koji Vam nedostaju u ormariću. Ponuda za komplet opreme se slaže prema zaprimljenom upitu od strane kupca.

Za sva dodatna pitanja naši prodajni referenti Vam stoje na raspolaganju.