15. ožujak 2021.

Klase (razredi) požara prema vrsti gorivih tvari i njihovo gašenje vatrogasnim aparatima.

Vatrogasni aparati su najraširenija oprema za gašenje požara i jedan su od prvih izbora pri opremanju stambeno – poslovnih prostora protupožarnom opremom. Punjeni su raznovrsnim sredstvima za gašenje te nam omogućuju brzu reakciju u slučaju požara.

Na vatrogasnim aparatima nalaze se naljepnice koje sadrže uputu za njihovu aktivaciju a također ukazuju koje se vrste požara mogu gasiti tim aparatom. Prema vrsti tvari koje mogu biti obuhvaćene požarom, požari se razvrstavaju u pet klasa (razreda):

KLASA A

Požari krutih zapaljivih tvari (drvo, papir, slama, tekstil, ugljen). Takve požare najčešće gasimo vodom.

KLASA B

Požari zapaljivih tekućina (benzin, ulje, masti, lakovi, vosak). Takve požare gasimo pjenom, prahom ili ugljičnim dioksidom.

KLASA C

Požari zapaljivih plinova (metan, propan, butan, acetilen i drugo). Takve vrste požara gase se prahom i ugljičnim dioksidom.

KLASA D

Požari zapaljivih metala (aluminij, magnezij, njihove legure i drugo). Za gašenje ove vrste požara koriste se samo suha sredstva (posebne vrste praha, suhi kvarcni pijesak…).

KLASA F

Požari kuhinjskih masti i ulja (požari biljnih i životinjskih ulja i masnoća). Vodom nikada ne gasite ulje koje gori jer biste mogli izazvati masnu eksploziju koja će vas ozlijediti te izazvati požar na kuhinjskim elementima. Ulje koje gori ugasiti ćete najbrže ako posudu s uljem prekrijete poklopcem, vlažnom pamučnom krpom ili dekom za gašenje požara. Nakon gašenja posuda treba ostati pokrivena nekoliko minuta, jer se pregrijano ulje u kontaktu sa zrakom ponovo može zapaliti.

Gore navedene oznake klasa požara navedene su u istom obliku na naljepnici vatrogasnog aparata, što znači da je sredstvo za gašenje koje sadrži vatrogasni aparat, prikladno za gašenje požara tog razreda. Npr. oznaka na vatrogasnom aparatu ABC znači da je sredstvo u tom aparatu prikladno za gašenje požara zapaljivih krutih tvari – klasa A, tekućina – klasa B i plinova – klasa C.

Među njima razlikuju se aparati punjeni ABC prahom (pod stalnim tlakom ili s bočicom) – razliku između ta dva aparata objasnili smo u članku „Razlika između P i S vatrogasnog aparata“, ugljičnim dioksidom, vodom i pjenom. Vatrogasni aparati s vodom i pjenom po učinku su jednaki onima s prahom te se lako održavaju i ekološki su prihvatljiviji.