02. prosinac 2022.

Opasnost od zapaljenja adventskog vijenca i božićnih lampica, koje mjere poduzeti i kako spriječiti požar.

Adventski vijenac koji ovih dana krasi naše stolove sa sobom donosi i potencijalnu opasnost. Budući da se svaki adventski vijenac sastoji od svijeća i lako zapaljivih materijala kojima ih ukrašavamo, u bilo kojem trenutku može doći do neželjenih posljedica, odnosno požara. Stoga je veoma važno da uvijek budemo na oprezu dok u vašim domovima imate izvor otvorenog plamena.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana osim adventskih vijenaca i svijeća, treba obratiti pažnju i na korištenje lampica kojima ukrašavamo naše borove i domove. Sve navedeno nikako ne bi trebalo ostavljati bez nadzora. Također treba pripaziti i na upotrebu električne opreme i produžnih kablova. Prije upotrebe prekontrolirajte lampice i produžne kablove da na njima ne postoje oštećenja koja mogu dovesti do kratkog spoja, pregrijavanja, strujnog udara i požara.

Preporučamo da pripazite kakvi se predmeti nalaze u blizini Vašeg adventskog vijenca, jer oni najčešće gore kao i podloga na kojoj se nalazi Vaš adventski vijenac ili svijeća. Pripazite kako ne bi došlo do njihovog zagrijavanja i na kraju do zapaljenja (npr: zavjese, stolnjak, tepih i razni predmeti).

U slučaju da je došlo do požara, potrebno je odmah pristupiti njegovom gašenju vodom ili vatrogasnim aparatom (požar u početnoj fazi) i pozvati vatrogasce. U slučaju da je požar već u razbuktaloj fazi i zahvatio je prostor u potpunosti, zovite vatrogasce i evakuirajte se zajedno sa ukućanima izvan objekta i na sigurnu udaljenost. Ako primijetite da je kod ukrasa koji se uključuju u struju (lampice za bor, adapteri…) došlo do pojave dima, iste je potrebno odmah isključiti i skloniti na sigurno kako zbog svoje zagrijanosti ne bi zapalili ostale predmete u blizini.

Savjetujemo da svijeće nikada ne ostavljate bez nadzora, a ukrase koji su uključeni u struju isključite prije napuštanja Vašeg doma ili odlaska na spavanje. I podsjećamo na zlatno pravilo koje vrijedi u vatrogastvu:

“Većina požara u prvoj minuti gasi se čašom vode. U drugoj minuti je potrebna posuda vode i pomoć druge osobe. Za požar u trećoj minuti je potrebna organizirana i uvježbana vatrogasna postrojba.”

Želimo Vam da božićne i novogodišnje blagdane provedete u miru, zdravlju i veselju!