Opći uvjeti korištenja web stranice i Politika privatnosti

1. Uvodne odredbe

1.1. Izrazi

1.1.1. Korisnik - svaka osoba koja putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa pristupi na web stranicu Vatropromet d.o.o.

1.1.2. Vatropromet - Vatropromet d.o.o.

1.1.3. Web stranica - www.vatropromet.hr

 

1.2. Primjena ovih uvjeta

Pristupom web stranici i korištenjem iste svaki Korisnik obvezuje se poštivati ove Opće uvjete i pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

2. Ograničenje korištenja

2.1. Svi sadržaji (uključujući, ne ograničavajući na tekstove, fotografije, crteže, slike, video i audio materijale, linkove), te osobito  zaštićeni žigovi i logo tipovi, objavljeni na Web stranici Vatroprometa zaštićeni su autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21).

2.2. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje niti izmjena ili uništavanje sadržaja objavljenih na Web stranici Vatroprometa ili na bilo koji način koristiti predmetni sadržaj u komercijalne svrhe.

3. Ograničenje odgovornosti

3.1. Vatropromet se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web stranice.

3.2. Prilikom registriranja na web stranici, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U suprotnom Vatropromet može uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

4. Politika privatnosti / zaštita osobnih podataka

4.1. Osobne podatke prikupljene prilikom korištenja Web stranice obrađujemo u skladu sa Politikom privatnosti sadržanom u ovom članku.

4.2. Voditelj obrade podataka:

Vatropromet d.o.o.

4.3. Kontakt Voditelja obrade podataka:

Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, Ježdovec, OIB: 57189591567,

4.4. Službenik za zaštitu podataka:

 • Službena e-mail adresa: [email protected]
 • broj telefona: 01/6552-400
 • broj faksa: 01/6553-654

4.5. Obrada osobnih podataka u ugovornim odnosima s kupcima i poslovnim partnerima:

4.4.1. Odredbe u nastavku primjenjuju se na poslovni odnos između Vas i društva, kada stupite s nama u kontakt, kada između nas postoji poslovni odnos ili su započeti pregovori, a obrađuju se osobni podaci fizičkih osoba.

4.4.2. Osobni podaci koje prikupljamo:

4.4.2.1. Vaši osobni podaci koje obrađujemo uključuju:

4.4.2.2. Ime i prezime

4.4.2.3. E-mail adresa

4.4.2.4. Telefon

4.4.2.5. Tvrtka u kojoj radite

4.4.2.6. Pozicija na kojoj radite

4.4.2.7. Fotografije

Ukoliko se radi o fotografijama kao posebnoj kategoriji osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi za zaštitu podataka, prilikom njihove obrade primijenit će se najviša razina pažnje.

4.4.3. Ističemo da ćemo, ako je moguće, na vaš upit odgovoriti i ako isti postavite anonimno – dovoljan nam je samo kontakt, uključujući i anonimnu e-mail adresu. Vrste podataka koje se prikupljaju ovise o tome što je predmet ugovornog odnosa, tj. u koje svrhe je isti sklopljen.

4.4.4. Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

4.4.4.1. provedba pregovora koji prethode uspostavi poslovnog odnosa, te radi izvršavanja ugovora (čl. 6. st.1.točka b Opće uredbe o zaštiti podataka)

4.4.4.2. ispunjenje zakonskih obveza kao prodavatelja i legitimnog interesa vođenja evidencije izvršenih povrata robe i novca i sprječavanja zloporaba i pronevjera

4.4.4.3. Pregovorima o poslovnoj suradnji smatra se i komunikacija putem društvenih mreža te dijeljenje osobnih podataka putem istih, komentiranje i dijeljenje sadržaja i slično.

4.4.5. Napominjemo da je obrada podataka nužna radi ispunjenja ugovora i odbijanje pružanja podatka ima za posljedicu ne mogućnost izvršenja ugovornih obveza. Pravna osnova za obradu je Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

4.4.6. Primatelji/ kategorije primatelja:

4.4.6.1. Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze.

4.4.6.2. U cilju ispunjavanja svrhe u koju su podatci dani, predmetne podatke možemo dostaviti trećim osobama primjerice proizvođačima ili distributerima, te  tijelima javne vlasti ili  ovlaštenim sudskim vještacima.

4.4.6.3. Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga. Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime poput:

4.4.6.3.1. tehničke i logističke podrške kao što su npr. usluge pošte / dostavljanja;

4.4.6.3.2. pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke

4.4.6.3.3. zaštitarskim službama;

4.4.6.3.4. računovodstvu, revizorima, odvjetnicima.

4.4.7. Način prikupljanja podataka:

Vaše podatke načelno prikupljamo od Vas i to putem:

1. e-maila, web stranice,

2. formulari, aplikacija, Facebook

3. Moguće je da će biti potrebno obrađivati osobne podatke koje smo zaprimili od drugih društava, javnopravnih tijela ili trećih osoba, npr. financijskih institucija i sl.

4.4.8. Vrijeme  pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja:

Osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni, u pravilu na rok od 6 godina od dana posljednjeg poslovnog događaja, nakon isteka kojega se uništavaju, osim u slučajevima:

1. Kada su isti dokaz u postupku pred nadležnim tijelom, kada se čuvaju do pravomoćnog okončanja predmetnog postupka;

2. Kada je iste potrebno čuvati u duljim razdobljima uvažavajući zakonske rokove čuvanja određenih podataka, koji su propisani mjerodavnim pravom.

4.6. Obrada osobnih podataka u korištenju naše web stranice - pristup web stranici:

4.6.1. Osim ako nije drugačije navedeno u poglavljima koja slijede, pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka proizlazi iz činjenice da je takva obrada potrebna kako bi Vam bile dostupne funkcionalnosti web stranice koje ste zatražili.

4.6.2. Osobni podaci koje prikupljamo:

Kada otvorite našu web stranicu, Vaš preglednik će automatski prenijeti određene podatke na naš web poslužitelj. Prijenos podataka se vrši iz tehničkih razloga, kako bismo Vam mogli učiniti dostupnima zatražene informacije. Kako bi Vam olakšali pristup web stranici, prikupljaju se, pohranjuju na kratko vrijeme i koriste sljedeći podaci:

 1. IP adresa
 2. Datum i vrijeme pristupa
 3. Razlika u vremenskoj zoni u odnosu na srednje vrijeme po Greenwichu (GMT)
 4. Sadržaj zahtjeva (specifična stranica)
 5. Ime i URL datoteke kojoj se pristupilo
 6. Status pristupa/HTTP status kod
 7. Količina prenesenih podataka
 8. Web stranica koja zahtijeva pristup
 9. Preglednik, postavke jezika, verzija preglednika, operacijskog sustava i površine, ime Vašeg ISP-a

4.6.3. Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

 1. Osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze
 2. Osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije
 3. Procjene sigurnosti sustava i stabilnosti

4.6.4. Primatelji/ kategorije primatelja:

Prosljeđivanje podataka trećim osobama načelno je isključeno.

4.6.5. Način prikupljanja podataka:

Osobni podatci prikupljaju se automatski prilikom svake posjete web – stranici.

4.6.6. Vrijeme  pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od maksimalno 30 dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu.

4.7. Obrada osobnih podataka u korištenju naše web stranice -  kolačići

4.7.1. Osobni podaci koje prikupljamo:

 1. Tip-preglednika/ -verzija,
 2. Upotrijebljeni operativni sustav,
 3. Referrer-URL (prethodno posjećena stranica),
 4. Hostname računala putem kojeg se pristupa (IP-adresa),
 5. Vrijeme upita na server

Korištenje naše web stranice – kolačići

4.7.2. Što su to kolačići (eng.cookies)? Kolačić je mala datoteka koja vas traži dopuštenje da se smjesti na vaš tvrdi disk. Jednom kada ga prihvatite, datoteka se smješta na vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. Kolačići omogućuju web aplikacijama da odgovoraju na vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o vašim interesima i navikama.

4.7.3. Mi koristimo traffic cookies kako bi definirali stranice koje koristite i posjećujete. To nam pomaže analizirati podatke o vašim navikama koje koristimo kako bi poboljšali našu web stranicu i kako bi je prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove podatke za statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sustava.

4.7.4. Cookies nam pomažu pružiti bolju web stranicu, omogućuju nam pratiti koje stranice su vam korisne, a koje ne. Cookies nam, ni na koji način, ne daju pristup vašem računalu ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje ste odabrali podijeliti s nama. Možete prihvatiti ili odbiti cookies. Većina web preglednika automatski prihvaća cookies, ali uobičajeno je da možete podesiti web preglednik da odbije cookies koje želite odbiti. To vas može spriječiti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite mogućnosti web stranica.

4.7.5. Treće strane - Uz kolačiće koje mi prikupljamo, na web stranici prikupljaju se kolačići trećih strana i to:

1. Kolačići za mjerenje posjećenosti– Google Analytics. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

4.7.6. Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Informacije se upotrebljavaju kako bi se ocijenilo korištenje naše internetske stranice, kako bi se prikazali izvještaji o aktivnostima na internetskoj stranici te kako bi se pružile daljnje usluge povezane s korištenjem web lokacije i korištenjem Interneta, radi vođenja internih evidencija te poboljšanja naših proizvoda i usluga.

4.7.7. Primatelji/ kategorije primatelja:

Informacije nastale putem kolačića o korištenju ove web lokacije od strane korisnika prenose se na jedan server Google-a u SAD-u i tamo se pohranjuju. Vaša IP-adresa se ne povezuje s drugim podacima Google-a. Navedene informacije prenose se i trećima, ako je to zakonski propisano ili ako ih treće osobe obrađuju prema našem nalogu.

4.7.8. Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja cookies za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

 1. http://www.allaboutcookies.org/
 2. http://www.youronlinechoices.eu/

4.7.9. Način prikupljanja podataka:

Kolačići se instaliraju automatski. Možete spriječiti instalaciju kolačića na način da podesite softver Vašeg preglednika; no u tom slučaju neće biti moguće korištenje web stranice u punom opsegu.

Također, možete spriječiti da se putem Google Analyticsa prikupljajuju informacije, na način da kliknete na ovaj link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te skinete i instalirate ovaj dodatak za Vaš internetski pretraživač. Upotrebljava se Opt-Out kolačić, koji sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka prilikom posjeta naše internetske stranice. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledniku, morate Opt-Out kolačić ponovno postaviti. Više informacija u vezi zaštite podataka u vezi Google Analytics-a možete pronaći na internetskoj stranici od Google Analytics -a.

4.7.10. Vrijeme  pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja:

Nakon anonimiziranja IP-adrese više nije moguće navedenu povezati s Vama. Kolačići koje mi prikupljamo se pohranjuju na vremenski rok od maksimalno 30 dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu. Podaci koji su statistički prikazani, brišu se sukladno pravilima Google Analyticsa, u trenu objave ove Politike, nakon 26 mjeseci. Izvještaji koji su napravljeni temeljem Google Analyticsa ne sadrže više ikakve osobne podatke.

4.8. Obrada osobnih podataka u svrhu slanja Newslettera

4.8.1. Osobni podaci koje prikupljamo:

 1. e-mail adresa
 2. ime

4.8.2. Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Obavještavanje o novim proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i novostima, anketama o našim uslugama u svrhe promocije istih i unaprjeđenja naših usluga. Podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole na slanje Newslettera.

4.8.3. Primatelji/ kategorije primatelja:

4.8.4. Ako se za provedbu slanja Newslettera angažiraju vanjski izvršitelji obrade, isti su ugovorno obvezani prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

4.8.5. Način prikupljanja podataka:

Podatke prikupljamo koristeći vanjskog pružatelja usluga „MailerLite“, koji je usklađen sa mjerodavnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Više možete saznati sljedeći ovaj link https://www.mailerlite.com/

4.8.6. Vrijeme  pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja:

Do povlačenja privole ispitanika, odnosno 3 godine od dana davanja privole za primanje Newslettera.

4.9. Obrada osobnih podataka u svrhu organiziranja nagradne igre

4.9.1. Osobni podaci koje prikupljamo:

Vaši osobni podaci koje obrađujemo uključuju:

 1. ime i prezime
 2. adresa
 3. e-mail adresa
 4. kontakt – broj telefona, mobitela
 5. OIB

4.9.2. Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Osobne podatke obrađujemo temeljem Vaše privole, u svrhu uspješnog, transparentnog i zakonitog provođenja nagradne igre te identifikacije dobitnika.

4.9.3. Primatelji/ kategorije primatelja:

Prosljeđivanje trećima usljeđuje samo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. za organiziranje nagradne igre i slanje nagrade preko odgovarajućeg društva). Prosljeđivanje trećima iznad toga načelno je isključeno.

4.9.4. Način prikupljanja podataka:

O nagradnoj igri obavijestit ćemo Vas putem naše web stranice ili Newslettera, te ćemo obrađivati vaše osobne podatke koje ste dali u svrhu igranja nagradne igre tek nakon što smo zaprimili Vašu privolu.

4.9.5. Vrijeme  pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja:

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika se brišu. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet se čuvaju tako dugo dok postoji zakonsko pravo za ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja prava u slučaju nedostataka.

4.10. Informacije vezane uz Vaša prava Zaštita Vaših osobnih podataka

4.10.1. Pri obradi osobnih podataka poduzimamo sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe.

4.10.2. Ugovorno smo obvezali treće osobe sa kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima.

4.10.3. Prava ispitanika - imate  pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše  osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

4.10.4. Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve  sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratiti putem službenika za zaštitu podataka.

4.10.5. Pravo pristupa:

sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo  pristupiti svojim osobnim podacima. U višekratnom ostvarivanju Vašeg prava na pristup možemo naplatiti primjerenu naknadu sukladno administrativnim troškovima pružanja informacija. Ukoliko zloupotrijebite prava na pristup  možemo odbiti postupiti po Vašem  zahtjevu.

4.10.6. Pravo na ispravak:

sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

4.10.7. Pravo na brisanje:

Sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka ovlašteni ste tražiti  brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav   ako  je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 2. ako ste povukli privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom (a) ili čl. 9. st. 2. točkom(a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. uložite ste prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu  ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 4. osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 5. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 6. osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

4.10.8. Pravo na ograničenje obrade:

Sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka možete zatražiti  ograničenje obrade. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati. Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

 1. osporavate  točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 2. obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 3. nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate  radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 4. izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem  legitimnom  interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše  razloge .

4.10.9. Pravo na prijenos podataka:

sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka možete zatražiti pomicanje,  kopiranje  ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava i slobode drugih.

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

4.10.10. Pravo povući  privolu  ukoliko se obrada temelji na istoj:

Privolu za obradu podataka možete  povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

4.10.11. Pravo prigovora:

temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1 Opće uredbe o zaštiti podataka.

4.10.11.1. Ako imate bilo kakvih pitanja možete se obratiti Društvu ili službeniku za zaštitu podataka Društva.

4.10.11.2. Pravo prigovora kod nadležnog tijela:

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju  ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr, [email protected].

4.10.12. Ograničenje odgovornosti:

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

5. Završne odredbe

5.1. Vatropromet ima isključivo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti sadržaj Web stranice.

5.2. Vatropromet zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Web stranice, provjeriti važeće Opće uvjete. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu trenutkom objave istih.