Uz prodaju i servis dišnih aparata, za Vas smo osigurali uslugu punjenja boca dišnih aparata zrakom. Punjenje boca odrađujemo na kompresoru u veoma kratkom roku. Također nudimo mogućnost punjenja boca sa CO2 koje se koriste u ugostiteljskim objektima, servisima i pogonima proizvodnje.

Na našem kompresoru moguće je napuniti boce za disanje za vatrogasce i ronioce. Veoma je bitno punjenje boca stlačenim (komprimiranim) zrakom prepustiti ovlaštenom servisu i osoblju koje je osposobljeno za pravilan rad sa kompresorom za punjenje zraka. Nepravilno i neodgovorno rukovanje bocama za zrak može dovesti do neželjenih posljedica za krajnjeg korisnika, ukoliko se boce napune zagađenim zrakom. Naše iskustvo i suradnja sa mnogim korisnicima poput vatrogasaca, garantiraju da će kompletan posao biti obavljen sukladno svim propisima.

Dobra strana punjenja boca u našem servisu je to što će Vaše boce za zrak prilikom punjenja biti pregledane, i biti ćete na vrijeme upozoreni na oštećenja ili potrebom obavljanja servisa ili održavanja. Kontaktirajte nas za dodatne informacije i neka Vaša jedina briga bude disanje, a ostalo prepustite profesionalcima.

Kontaktirajte nas:

  +385 1 65 53 655

  +385 1 65 53 658

  [email protected]

  Ježdovečka 87, 10250 Lučko - Zagreb