02. listopad 2019.

Ako tražite informaciju koji vatrogasni aparat trebate kupiti za Vaše vozilo, onda ste na pravom mjestu...

Izbor vatrogasnih aparata obavlja se prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (Nn 101/11) i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/13).

Minimalni broj potrebnih vatrogasnih aparata uključujući količinu punjenja za vozila prikazan je u ovoj tablici:

Vrsta vozila

Vrsta i veličina vatrogasnog aparata

Broj aparata/kom

Osobni automobil za javni prijevoz

prah ABC – 2 kg

1

Osobni automobili u vlasništvu pravnih osoba, obrtnika i tijela državne uprave koji služe u prijevozu za vlastite potrebe

prah ABC – 1 kg

1

Kombi vozila, vozila registrirana za više od 5 osoba i tramvajska motorna kola

prah ABC – 2 kg

1

Autobusi javnog gradskog prometa i kamioni do 2,5t

prah ABC - 3kg

1

Međugradski autobusi i kamioni do 10t nosivosti

prah ABC – 6kg

1

Kamioni s prikolicom i tegljači

prah ABC – 6kg

2

 

Smještaj aparata u vozilu

Vodite računa da je vatrogasni aparat smješten u vozilu na lako dostupnom mjestu i po mogućnosti fiksiran na njegovom nosaču (za manje aparate). Prilikom pojave otvorenog plamena bitna je svaka sekunda i pravovremena reakcija, kako bi šteta na vozilu bila svedena na minimum.

Servis vatrogasnog aparata

Također vodite brigu o datumu kupovine vatrogasnog aparata ili zadnjem kontrolnom pregledu, jer je zakonska obaveza jednom godišnje servisirati vatrogasni aparat.  Ukoliko prekoračite datum zadnjeg pregleda riskirate da nakon nekog vremena aparat nije u potpunosti funkcionalan (izgubi tlak, mehaničko oštećenje) ili kaznu od prometne policije, koja redovno provodi akcije provjere servisne naljepnice sa datumom zadnjeg kontrolnog pregleda.

Nadamo se da smo ukratko objasnili i olakšali Vam odabir vatrogasnog aparata za Vaše vozilo, a za bilo kakva dodatna pitanja naši prodajni referenti Vam stoje na raspolaganju.