03. listopad 2022.

Što sve obuhvaća i kada se obavlja periodični pregled vatrogasnog aparata i redovno održavanje.

Vatrogasni aparat je uređaj koji sadrži sredstvo za gašenje požara i služi za gašenje početnih ili manjih požara. Vatrogasni aparat na svu sreću ne koristimo često, pa je preporučljivo da povremeno odvojite malo vremena za provjeru njihovog stanja.

Iz tog razloga da bismo bili sigurni da će u slučaju nužde vatrogasni aparat ispravno funkcionirati, potrebno je obaviti redovno održavanje, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Redovni pregled vatrogasnog aparata

Redovni pregled vatrogasnog aparata obavlja njegov vlasnik (korisnik), preporučeno je bar jednom u tri mjeseca. Kod redovnog pregleda vatrogasnog aparata obratite pažnju o dostupnosti, položaju aparata, njegovim oznakama, da li je u potpunosti kompletan i bez oštećenja, te o stanju plombe zatvarača, odnosno ventila na vatrogasnom aparatu. Ukoliko se radi o vatrogasnom „P“ aparatu sa stalnim tlakom, provjerite status manometra na vrhu aparata i da li se kazaljka nalazi u zelenom polju.

Kod redovnog pregleda potrebno je obratiti pažnju o položaju, označenosti, uočljivosti i dostupnosti vatrogasnog aparata, stanju u kojem se aparat nalazi (kazaljka na manometru mora biti u zelenom polju), njegovoj kompletnosti, stanju plombe na vatrogasnom aparatu te je o tome potrebno voditi evidenciju.

U evidenciju možete unijeti tip vatrogasnog aparata i njegov tvornički broj, serijski broj evidencijske naljepnice, inventarni broj, datum pregleda i datum servisa, naziv servisera, opaske uočene tokom pregleda i potpis osobe zadužene za nadzor zaštite od požara u Vašoj tvrtki koja potvrđuje ispravnost. Uočene nedostatke korisnik je obavezan odmah otkloniti sam ili uz pomoć stručne osobe.

Nakon svake upotrebe vatrogasni aparat treba pregledati i ponovo napuniti u ovlaštenom servisu.

Periodični pregled vatrogasnog aparata

Periodični pregled vatrogasnog aparata dužni ste kao njegov vlasnik obaviti bar jednom godišnje kod ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata. Po potrebi periodični pregled možete obaviti i češće, ovisno o uvjetima smještaja vatrogasnog aparata o čemu odluku donosite sami.

Kako ne biste prekoračili termin periodičnog ili kontrolnog pregleda vatrogasnog aparata, uvijek možete pogledati naljepnicu na vatrogasnom aparatu koju je prilikom posljednjeg servisa nalijepio ovlašteni serviser. Serviser bušenjem naljepnice označava mjesec i godinu kada je potrebno obaviti periodični pregled vatrogasnog aparata i upisuje datum kontrolnog pregleda.

Periodični pregled vatrogasnog aparata pod stalnim tlakom

Periodični pregled vatrogasnog aparata pod stalnim pritiskom obuhvaća:

1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,

2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

3. pregled vezan za vidljivost natpisa i uputa za rukovanje na aparatu,

4. kontrolu radnog tlaka u aparatu (osim CO2 aparata),

5. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena),

6. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje,

7. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i brtvi,

8. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu, i ljepljenjem na spremnik aparata

9. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha

Periodični pregled vatrogasnog aparata s ABC bočicom

Periodični pregled vatrogasnog aparata s ABC bočicom obuhvaća radnje pod 1, 2, 3, 6 i 7 koje su gore već navedene i sljedeće radnje:

1. skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,

2. provjeru usponske i uzbudne cijevi,

3 provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem,

4. upisivanje izvagane mase i datuma na sarnoljepljivu naljepnicu i Iijepljenje na bočicu. Bočice starije od 20 godina odbaciti.

5. kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela. Kod prijenosnih aparata začepiti otvor spremnika, protresti prah preokretanjem i trešnjom aparata. Prijevozne aparate polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah zamijeniti u cijelosti novim iste vrste. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje izvršiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme, da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka.

6. aparate za gašenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvršiti provjeru unutrašnjosti spremnika na koroziju, te u slučaju da zadovoljava ponovno napuniti.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnog aparata

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine, a obuhvaća sve radnje predviđene periodičnim pregledom, uz dodatak sljedećih radnji:

1. kod aparata pod stalnim pritiskom, oslobađanje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika,

2. rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih brtvi,

3. provjeru usponskih cijevi,

4. iz aparata napunjenih prahom isprazniti prah uz provjeru stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica,

5. iz aparata napunjenih halonom prepumpati halon iz spremnika,

6. pregled unutrašnjosti spremnika,

7. punjenje spremnika vodom uz dodatak inhibitora korozije i hidrauličko ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti spremnika prema uputi proizvođača. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja, propuštanja ili trajne deformacije, spremnik obvezno odbaciti i onemogućiti njegovu daljnju uporabu;

8. sušenje ispitanog spremnika izvana i iznutra,

9. utiskivanje na dno spremnika oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštenog poduzeća koje je ispitivanje izvršilo,

10. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom, na dno spremnika staviti prsten na kojem treba, ne neizbrisiv način, označiti godinu izvršenja spomenute radnje,

11. provjera pritiska otvaranja ventila sigurnosti osim kod rasprskavajućih membrana,

12. izmjena rasprskavajućih membrana na ventilima sigurnosti.

Nakon izvršenih ispitivanja, aparat napuniti prema uputi proizvođača sredstvom iste vrste za gašenje, odnosno pogonskim plinom iste vrste.

Nakon izvršenog kontrolnog ispitivanja aparat označiti naljepnicom. Bušenjem rupa na naljepnici označiti godinu izvršenog pregleda i šifru stručne osobe koja je pregled izvršila.

Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO2, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je izvršiti svake dvije godine.

Ovlaštene tvrtke ili radnje, obvezne su o izvršenim periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima voditi evidenciju. Evidencija sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju i korisniku aparata te o datumu izvršene radnje.

Postavljanje vatrogasnog aparata

Kod postavljanja vatrogasnog aparata najbitnije je obratiti pažnju na njegovu dostupnost. Isto se odnosi na postavljanje vatrogasnog aparata unutar objekta ili automobila.

Vatrogasni aparat treba postaviti na uočljivom i lako pristupačnom mjestu. Za postavljanje vatrogasnog aparata na zid koristite zidni nosač koji je isporučen uz aparat. Također za automobile i ostala vozila koristite nosače aparata i kutije za vatrogasne aparate (teretna vozila). Nosači aparata omogućuju da učvrstite vatrogasni aparat i izbjegnete njegovo pomicanje u vozilu i aktivaciju. Kutije na teretnim vozilima uz sve navedeno štite vatrogasni aparat od vremenskih i mehaničkih utjecaja.

U objektu (stambeni ili poslovni, ured, trgovina) vodite računa da put do vatrogasnog aparata nije blokiran (namještajem i slično). Pristup vatrogasnom aparatu uvijek mora biti moguć i njegov položaj treba biti jasno označen zidnom naljepnicom za označavanje mjesta vatrogasnog aparata.

Naljepnica za označavanje položaja vatrogasnog aparata mora biti prema propisanom standardu (veličina 15x15 cm), i ne smije biti postavljena na visini većoj od 1,5 metra.

Obratite nam se s povjerenjem i pouzdano obavite sve vrste servisa i punjenje vatrogasnih aparata u našem ovlaštenom servisu. Za bilo kakva dodatna pitanja o servisu vatrogasnih aparata kontaktirajte naš servis: [email protected]