31. srpanj 2019.

Novosti i inovacije u našem poslovanju su naša misija i vizija. Jedna od toga se ostvarila jučer, instalacijom kompresorske stanice u JVP-u grada Čakovca.

Bauer kompresori za punjenje boca disnih aparata za vatrogasce

U suradnji "Vatroprometa" i našeg partnera tvrtke "Bauer Kompressoren" iz Austrije, instaliran je kompresor BAUER Poseidon PE-300-VE (300 l/min) zajedno sa bankom zraka 2 x 50l te pripadajućom rampom za punjenje boca (3 x 300 i 1 x 200 bar-a) i automatskom jedinicom za regulaciju tlaka između svih ugrađenih komponenti.

Danas smo dan proveli radno u prostoru Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca. Razlog je isporuka i montaža kompresorske jedinice proizvođača kompresora tvrtke ˝Bauer Kompressoren˝ iz Austrije. Ova kompresorska jedinica služiti će vatrogascima JVP grada Čakovca za brže i jednostavnije punjenje boca dišnih aparata zrakom. Naše kolege su pustili kompresor u rad i održali kratke instrukcije za rad sa kompresorom i način punjenja boca zrakom.

Isporuka Bauer kompresora za JVP grada Čakovca

Zahvaljujemo još jednom na povjerenju JVP grada Čakovca i našoj uspješnoj suradnji, koja je nastavljena isporukom ovog kompresora. Također zahvaljujemo djelatnicima postrojbe na velikoj pomoći prilikom montaže kompresorske jedinice.